دریاست ذهن آدمی..

یکشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 11:42 ب.ظ

برای حنانه

برو بابا

و تا وقتی دریا با تو آشتی نکرده است

برنگرد!

تا تو بیایی

من

سعی خواهم کرد

از بچه‌های محل

برای قایق پوسیده‌ ات

بنزین قرض کنم

تا دوباره

دریا را بشکافیم

و برای حنانه

ماهی بیاوریم

برو بابا

و تا وقتی دریا با تو آشتی نکرده است

برنگرد!...