شناسنامه موسا
 
نام موسا
تماس با من
جنسیت مرد
سن 37
درباره من سرمایه عظیم من خاطرات من هستند ..

کشور ایران  
شهر بندرعباس

تحصیلات کارشناسی مدیریت امور فرهنگی  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها